Plastikkirurgi

Plastikkirurgi för män & kvinnor

Antalet människor som väljer att genomgå plastikkirurgi har ökat kraftigt under de senaste åren. De tekniska framstegen har ökat de alternativ som du kan överväga. Men gör din forskning innan …

Imposter syndrome

Today I started my first internship at a company called Nordic raystation AB. It is a huge enterprise with a presence in all Nordic capitals, over a hundred active offices, and around …

Cancer treatment

Treating Cancer Cancer has for many years been one of the biggest fights in the medical world. During earlier years there was not much to do. We did not have …